Ukázky z katalogu

O katalogu

Vážení sběratelé,

srdečně vás vítáme na našich stránkách, které jsou zaměřeny na protektorátní známky a všechny na ně navazující doklady poštovního provozu. Mezi tyto doklady počítáme poštovní razítka všech druhů, pamětní tisky, poštovní nálepky, celiny, celistvosti a poštovní formuláře.

Celá oblast protektorátu je rozdělena na dvě části. První část byla vydána knižně ve formě specializovaného katalogu a druhá část je na těchto internetových stránkách. Daná forma byla zvolena z důvodu rozsahu informací a rozpracovanosti jejich jednotlivých částí.

 

1. část: knižně vydaný specializovaný katalog


V katalogu jsou podrobně popsány a oceněny všechny vydané známky a jejich varianty, včetně dalších více specializovaných informací, které v dosud vydaných katalozích nejsou. Další část se zabývá zkusmými tisky, použitými perfiny a poštovními nálepkami. Ve studijní části vysoké specializace jsou rozlišeny a popsány téměř všechny tiskové desky použité pro tisk známek tištěných hlubotiskem. V poslední části jsou zahrnuty sloupcové vady známek opět tištěných hlubotiskem, dále nalezené výrazné vady a retuše (včetně ocenění) a popis a zobrazení rozměřovacích (moletačních) bodů u známek ocelotiskových vydání, které umožňují identifikaci použitých tiskových desek.


Hlavní důraz je v katalogu věnován přehlednosti a jednoduchosti popisovaných známek a jejich variant.

 

Každá známka a její případná varianta je oddělena vodorovnou linkou.

Jednotlivé hodnoty jsou zvýrazněny střídavě bílými a šedými proužky.

Každá tvarová varianta je znázorněna přesným grafickým symbolem.

 

 

Rovněž byl zcela změněn systém označování kupónových variant VK, používaný v katalozích Pofis. Jeho nevýhodou bylo, že varianty byly označovány zkratkou s číselným označením varianty (např. VK-13), což však bylo v praxi bez katalogu téměř nepoužitelné.

My jsme celý systém upravily tak, aby označení jednotlivých variant bylo snadno použitelné i bez katalogu. V základu vycházíme ze zkratek jednotlivých kupónových tvarů a jejich pozice v rámci archu.

 

 

Systém označení spolu s jejich grafickými symboly vypadá v katalogu následovně:

 

Kromě běžné specializace byla přidána řada dalších podrobných údajů vyšší specializace.

Například:

 

 

Dále vyobrazení umožňují identifikaci každého rohového 4bloku nebo případně známky, k odpovídající tiskové desce.

U známek ocelotiskových vydání

 

 

U známek tištěným hlubotiskem

 

 

Případně další typické odchylky a zajímavosti, které je možné na arších známek nalézt.

 

 

 

 

Podrobně jsou zde rovněž zobrazeny a popsány varianty jednotlivých deskových značek služebních známek.

 

V další části katalogu jsou uvedeny dosud doložené zkusmé tisky známek.

 

 

U připouštěcích nálepek Terezín je popsána identifikace téměř všech tiskových polí.

 

Jako další jsou uvedeny všechny dosud doložené dopisní a balíkové nálepky.

 

V první části katalogu je u rozlišení tiskové desky uváděn vždy pouze jediný hlavní znak, který však nemusí být vždy dobře viditelný nebo rozeznatelný. Proto je zde další rozsáhlá část, kde je uvedena mnohem podrobnější identifikace, a to se všemi nalezenými typickými vadami. Současně zde jsou uvedeny i nejvýraznější vady, které umožňují rychlou identifikaci tiskového archu.

 

 

Zcela novým prvkem, který se objevuje výhradně u protektorátních známek tištěných hlubotiskem, jsou tzv. sloupcové vady. Jde o vady, které jsou typické a vyskytují se na celém svislém sloupci známek archu (avšak jsou i některé, rovněž uvedené, výjimky).

 

 

Velmi oblíbené je rovněž sbírání deskových vad, případně jejich retuší, kterými mnoho sběratelů doplňuje své sbírky. Tyto vady lze ve velmi hojné míře nalézt i u protektorátních známek tištěných hlubotiskem a samozřejmě i knihtiskem. Na velké většině známkových polí těchto emisí lze takové vady najít, i když jsou většinou velmi malé. Existuje však i celá řada těch, které jsou velké, výrazné, případně vizuálně zajímavé. Právě tyto vady jsou uvedené v jim věnované části, a to včetně ocenění .

 

 

Celý katalog poté uzavírá souhrnný přehled rozměřovacích bodů 1. řádu (archových).

 

 

 

2. část: internetová (tyto stránky)

 

Součástí katalogu je jedinečný přístupový kód, který jejímu majiteli po registraci umožňuje přístup na tyto stránky. Ty obsahují další informace o protektorátních známkách o ostatních na ně navazujících dokladech poštovního provozu.

Hlavním důvodem tohoto rozdělení je, že tyto návazné oblasti mají mnohem větší objem informací, které by již nebylo možné do katalogu vložit vzhledem k jeho únosnému rozsahu nebo dosavadnímu stavu jejich rozpracování.

Proto jsou zde na internetu dosud rozpracované studie deskových vad jednotlivých emisí a také rozlišení tiskových desek emise A. Hitler (78-83). Hlavním problémem při jejich studiu je značný nedostatek archového materiálu nutného pro jejich dokončení. Obsah těchto studií je zde průběžně aktualizován, podle dalšího získaného materiálu.

Další části jsou zaměřeny na související oblasti tedy razítka, pamětní tisky, celiny, celistvosti a poštovní formuláře. Všechny tyto části, zejména však razítka všech druhů, jsou však dosti rozsáhlé, zatím značně neúplné a jejich postupné doplňování s průběžně vkládanými aktualizacemi bude ještě dlouho pokračovat.

Další rozšiřování však není vyloučené, a v úvahu připadají další možnosti, tedy např. vyobrazení všech nálepek s jejich variantami, pro doporučené nebo cenné zásilky, podle jednotlivých míst.

Specializovaný katalog Protektorátu Čechy a Morava

K zakoupení na aukro.cz

za 880,00 Kč

K objednávce

Balení obsahuje katalog a unikátní kód pro bezplatnou doživotní registraci do uzamčené sekce webu.
Cena je včetně DPH.